Vstupní stránka - Interiéry Zlín
Interiéry Zlín

Realizace interiéru restaurace RIVA KEBAB KAFFÉ BAR
 Jedním z našich dalších veřejně přístupných realizací je restaurace RIVA KEBAB KAFFÉ BAR v centru Zlína. Do restaurace jsme dodávali kompletní nábytek včetně sedacích čalouněných souprav.  ...

Jsme na Facebooku
Nenechte si ujít žádné naše novinky a akce. Najdete nás na FB. Dejte nám like a neunikne vám žádná důležitá informace. Sledujte novinky, akce a zajímavosti z naší společnosti. ...

CNC tvarové obrábění a formátování plošných materiálů
Nabízíme kompletní opracování plošného materiálu. Konkrétně nabízíme tyto služby: CNC obrábění dřeva a plastů (tvarové obrábění a frézování otvorů), lisování a dýhování, sesaz ...

CHALUPA interiéry Zlín

Společnost CHALUPA interiéry s.r.o. se zabývá kompletní realizací bytových i komerčních interiérů (od návrhu, přes výrobu až po konečnou realizaci). Hlavním výrobním programem je veškerý nábytek na míru -  kuchyně, vestavěné skříně, dále pak schodiště a zábradlí, interiérové dveře a zárubně, plovoucí podlahy laminátové a dřevěné. Společnost působí po celém území ČR a v zahraničí.

Při výrobě nemusíme spolupracovat s dalšími firmami, neboť naše výrobní prostory jsou vybaveny moderní technologií, která nám umožňuje zpracování všech dřevomateriálů - ať už je to masiv, dýha nebo lamino, kompaktní desky, HPL a CPL lamináty, překližky, laťovky. Také montáže jsou prováděny našimi kvalifikovanými zaměstnanci. Mezi naše zákazníky patří koncoví uživatelé, prodejci nábytku, stavební firmy, státní instituce, školy, školky, úřady, restaurace, architekti, květinářství, kosmetická studia, různé firmy a pobočky a v neposlední řadě koncoví zákazníci atd.

 

Zásady ochrany osobních údajů 

Firma:CHALUPA interiéry s. r. o., IČ:26215624, DIČ:CZ26215624, Salaš 98, 763 51 Zlín

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Naše firma odpovídá za jejich ochranu a bezpečí. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

CHALUPA interiéry s.r.o., IČ: 26215624 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1)Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

1)    Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, u firem IČ a DIČ a fakturační a doručovací adresa

2)   Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště či sídla firmy

3)    Naše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů

4)    Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o výrobcích a službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

5)    Údaje o vašem chování na webu, IP adresa a z ní odvozená poloha

6)    Údaje související s návštěvou naší pobočky, kterými jsou zejména identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. Identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na naší prodejně

2) Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém obsahu buď:

a)    Bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b)    Na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku nebo navštívíte naši prodejnu.

Zpracování na základě plnění právních povinnosti

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

·         Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

·         Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

·         Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

·         Zákona č. 536/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

3) Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

V případě popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací dodavatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: provozovatel internetového obchodu, provozovatel webu, Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

4) Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb nebo zboží nebo při komunikaci s námi, například na prodejně nebo v naší kanceláři či osobní schůzce.

5) Předávání údajů mimo EU.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6)Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý s následujících důvodů:

-       Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali

-       Odvoláte souhlas se zpracováváním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiny důvod, proč tyto údaje budeme nadále zpracovávat

-       Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

-       Domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se již neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků )viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit když:

·         Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné

·         Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli)

·         Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

·         Vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizované v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.  

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obrátit. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.chalupainteriery.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 608 236 243 nebo na mailu info@chalupainteriery.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

7)Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Emaily s inspirací, články, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

8)Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

9)Mlčenlivost

dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Firma CHALUPA interiéry s. r. o. využívá kamerového systému, kterým monitoruje okolí firmy a dílnu. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele. Doba uchovávání záznamu se stanovuje na 30 dní. 

 

Naše společnost sídlí na adrese Salaš 98, 763 51 ZLÍN. Zde je umístěna i veškerá výroba. Díky této výhodné poloze dodáváme výrobky napříč celým Zlínským krajem a proto náš nábytek, schody, kuchyně, podlahy nebo dveře můžete vidět v desítkách různých měst – Zlín, Otrokovice, Kroměříž, Vsetín, Napajedla, Hulín, Holešov, Chropyně, Fryšták, Vizovice, Luhačovice, Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Staré Město, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Hluk, Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice, Zubří, Kunovice, Slušovice, Morkovice-Slížany atd.

Dle Vašich přání Vám vyrobíme jakýkoli nábytek na míru. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, šatny, nábytek do obývacích pokojů, dětských pokojů, ložnic, pracoven, koupelen atd. Dodáváme také kancelářský nábytek, jako jsou jednací stoly, konferenční stoly, kontejnery, police, regálové systémy, odkládací stěny, skříně na šanony, vybavení jídelen atd. Navrhneme a dodáme designový nábytek na míru do restaurací, hotelů, prodejen, jídelen, kanceláří

Pracujeme se standardními materiály, jako jsou lamino, dýha, masiv, lakované povrchy na různé odstíny RAL nebo povrchy v HPL laminátech. Lamino nabízíme od výrobců Egger a Kronospan, HPL lamináty od firmy Fundermax. Dýhovaný nábytek jsme schopni vyrobit za použití jakékoliv dýhy – buk, dub, jasan, javor, třešeň, ořech, bříza, olše, smrk, wenge,merbau, mořené či bělené dřeviny a mnohé další. Používáme i ARO dýhy. 

Samozřejmě dodáváme veškeré doplňky k nábytku, jako jsou pracovní desky, úchytky, pojezdy, kování, příborníky, vestavěné spotřebiče – varné desky plynové i sklokeramické, vestavěné trouby, ledničky, myčky, mikrovlnné trouby atd. Mezi naše dodavatele patří Baumatic, Bosch, Gorenje, Miele, Siemens, Whirlpool, aj. Důležitou součástí projektu je grafický návrh interiéru ve 3D, který je samozřejmě zdarma. Samozřejmostí je výroba atypického nábytku dle přání zákazníka, který dodáme za standartní ceny.

Schody tvoří velkou část našeho výrobního programu. Dodáváme samonosné schody, sedlové schody, mlynářské schody, obkladáme betonové a kovové konstrukce atd. Schody zpracováváme na CNC centru. Samozřejmostí je zaměření a zpracování grafické vizualizace. Standardně nabízíme 3 varianty schodiště – dýha, masiv cink, anebo masiv průběžný. Tyto varianty se dají dále mořit, olejovat, vybělit atd. Mezi nejčastější materiály patří dub a buk. Součástí schodiště jsou také madla a zábradlí. Zábradlí nabízíme dřevěné, nerezové, z tepelně upraveného tvrzeného bezpečnostní skla nebo lepeného bezpečnostního skla. Důkazem kvality našich schodů je získaný certifikát na bezpečnost a stabilitu našich samonosných schodů. Součástí naší nabídky jsou i schodové komponenty pro kutily a stolaře, jako jsou stupně, podstupnice, sloupky, soustružené výplně, madla, úchyty na zábradlí a další. Pro stolaře nabízíme také výkresy schodiště a šablony.

Dveře zdůrazní a podtrhnou styl celého domu. V naší nabídce naleznete dveře značek Sapeli, Gerbrich a vyrábíme i dveře na zakázku. Můžete si vybrat dveře otvírací, skládací, kyvné, posuvné na stěnu, posuvné do pouzdra. Ke dveřím jsou dodávány samozřejmě i zárubně. Nabízíme materiály, jako jsou dýha, folie, CPL laminát, HPL laminát, nástřik RAL, celoskleněné dveře atd. Součástí dveří je zámek na BB, PZ nebo WC, 2 nebo 3 kusy pantů, případně sklo a zasklívací lišty. Do dveří je možné vyřezat plastové, dřevěné nebo hliníkové větrací mřížky. V naší nabídce je samozřejmě také kování ke dveřím různých značek – ACT servis, MP kování, MT Design, Holar a mnohé další. 

Důležitou součástí interiéru je podlaha. V naší nabídce najdete plovoucí podlahy laminátové a dřevěné třívrstvé podlahy. Námi doporučovanou značkou plovoucích podlah je QUICKSTEP. Na trhu má místo již mnoho let a s její kvalitou a designem jsou zákazníci velmi spokojeni.

V centru města Zlína se nachází naše moderní interiérové studio. Prodejna má cca 110 m2 výstavní plochy a veškerý prezentovaný nábytek je vlastní výroby. Naleznete zde ukázky laminátových a dřevěných podlah, schodiště a zábradlí, dveří a zárubní, interiérového a bezpečnostního kování. V prodejně je také vystavena kuchyňská linka a vestavěná skříň. Z velkého množství různých dekorů, vzorků, a barev si jistě vybere každý, a pokud ne, rádi Vám pomůžeme.